Pensionistforening

Borup Efterløn og Pensionistforening

 

Foreningen blev stiftet i 1944 og har pt. 450 medlemmer (2015)

Foreningen har i år afholdt generalforsamling d. 24 april ifølge vedtægterne.

Foreningen har i oktober måned måtte skifte formand i det den eksisterende, formand Ulla Rasmussen ønskede af helbredsmæssige årsager at trække sig, bestyrelsen valgte derfor Arne Jensen som fungerende formand frem til denne generalforsamling.

Det er derfor i år Arne Jensen som står for beretningen, formanden fortalte at det havde været et travlt år, blandt andet på grund af vores jubilæumsfest i september måned, som blev afholdt i Gørslev forsamlingshus, med spisning, dans og underholdning af Arne Lundemann & Søn, samt besøg af vores Borgmester Flemming Christensen.

Yderligere på grund af Ulla Rasmussens fratrædelse som formand på grund af helbredet, som bestyrelsen med stor beklagelse havde modtaget.

Arne Jensen takkede Ulla for hendes store indsats som formand som havde stået på siden året 1999, hvor hun første gang blev valgt som formand, og til hendes fratræden i oktober måned, det er blevet til i alt i 16 år.

Hvis nogen ønsker det fyldige referat fra generalforsamlingen, så kan dette rekvireres hos formanden.

 

Vi har i år afholdt ca. 27 arrangementer, hvor bankospillet er det største hit med ca. 100 deltagere pr. gang. Andre arrangementer er foredrag en del af disse er med musikalske indslag, udflugter med bus, sangeftermiddag, rejsning af majstangen og vores tilbagevendende julefest.

 

Bestyrelsesmøde holder vi hver anden tirsdag i måneden, og vi udsender 4 kvartal oversigter, som beskriver det kommende kvartals arrangementer.

Medlemskab tegnes ved alle i bestyrelsen. Kontingentet er på kr. 100,- pr. person og opkræves inden generalforsamlingen i april måned.

 

 

Bestyrelsen fik følgende sammensætning for året 2015/2016.

 

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Pr. ansvarlig

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer.

 

 

Conni Nielsen

Lis Hansen

Erik Petersen

Ove Thomsen

 

tlf. 4035 5498

tlf. 2229 1904

tlf. 2279 6257

tlf. 4070 8404

tlf. 5687 0714

tlf. 5682 0727

tlf. 6160 4122

tlf. 8243 2592

tlf. 5687 0429

Arne Jensen

Jørn Stich

Poul Petersen

Ebbe Pedersen

Bendt Lundsbjerg

 

Copyright © All Rights Reserved