Instruktører

Vores IT-hjælpere

Ipad og PC

Jørgen Damkjær

mobil: 4015 0522

Borup

jd@dmail.dk

Billedbehandling PC

Kirsten Christensen

mobil: 2420 0689

Borup

ravneshave@live.dk

Ipad

Else Christensen

mobil: 3066 2111

Borup

elsechr@mail.tele.dk

Android og PC

Henrik Aagaard

mobil: 2055 6035

Borup

kh.aagaard13@gmail.com


Ipad og PC

Alex Petersen

mobil: 3150 3004

Marielyst, Falster

mail4amp@gmail.com