Nyt fra Datastuen

Sidste nyt fra Aktivitetshusets IT-hjælp


Grundet situationen med covid-19 har Aktivitetshusets IT-Hjælp valgt ikke at lukke op for forårssæsonen 2021. Vi vil så i løbet af sommeren tage stilling til, om vi kan genoptage vores sædvanlige aktiviteter til efteråret 2021.


Vores kursister, som måtte løbe ind i akutte problemer, er velkomne til at kontakte os på telefonen eller aftale et individuelt møde.


Med håbet om, at vi kan genoptage vores IT-hjælp til efteråret 2021, vil vi ønske alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.


Kirsten, Else, Henrik, Jørgen og Alex.


                           Datastuen er blevet til Aktivitetshusets IT hjælp.Datastuen har gennem de sidste godt 10 år haft omkring 150 kursister på iPads, omkring 100 kursister på Windows 8 og 10 og ca. 150 kursister på Windows billedbehandling.

Mange har fulgt kurserne gennem flere år og kan efterhånden betegnes som færdiguddannede, hvad angår de daglige rutiner - især på iPad’en.

Gennem de sidste par år har det vist sig, at nytilkomne pensionister og efterlønsmodtagere gennem deres arbejde og i det daglige har erhvervet sig et betydeligt kendskab til især iPad og programmerne Sundhed.dk, kogekommune.dk, medicinkortet, eboks.dk og meget mere er blevet dagligdags begreber for de fleste.


Med andre ord har vi i Datastuens regi haft held af at udlære så mange kursister, at vi har gjort os selv delvist arbejdsløse. Det er selvfølgelig meget glædeligt, men betyder også, at vi i Datastuen

må overveje vores situation.


Vi har besluttet, at vi ikke fremover vil gennemføre uddannelsesforløb, som indtil nu. Også i Netcafeen har vi måttet konstatere, at der ikke er den søgning, som der har været. Ikke så

mange kommer i nød, og de som gør det, klarer sig i stor udstrækning ved egen eller børn og børnebørns hjælp.

Alt det er selvfølgelig meget glædeligt og et tydeligt bevis på, at langt flere nu er i stand til at begå sig i den digitale verden.


Alligevel er det vores opfattelse, at der fremover vil være behov for både akuthjælp og kortere uddannelsesforløb på en eller 2 lektioner. Disse aktiviteter vil vi samle under navnet Aktivitetshusets IT Hjælp, som vi indtil videre vil tilbyde i 2 perioder af året: Februar-april og

september-november, hvor de samme og af de fleste kendte supportere vil være til rådighed hver torsdag fra kl. 10 til 12.

Skulle det vise sig, at vi har undervurderet behovet, vil vi udvide tilbuddet med endnu en dag i ugen. 

Aktivitetshusets IT hjælp vil være til rådighed første gang torsdag den 6. februar 2020 kl. 10 - 12 i Aktivitets husets lokaler.


Godt nytår og på gensyn ønsker Else, Kirsten, Henrik, Alex og Jørgen.