Pensionistforening

Borup Efterløn og Pensionistforening

 

Foreningen blev stiftet i 1944 og har pt. 450 medlemmer (2020)

Foreningen har i år 2019 afholdt generalforsamling d. 12 april ifølge vedtægterne

Foreningen har på generalforsamlingen set sig nød til at skifte formand i det den

eksisterende formand Arne Jensen ønskede af helbredsmæssige årsager at trække

sig, forsamlingen valgte i stedet Lis Hansen som formand.

 

Vi har i år afholdt ca. 30 arrangementer, hvor bankospillet er det største hit med ca. 100

deltagere pr. gang. Andre arrangementer er foredrag en del af disse med musikalske

indslag, udflugter med bus og efterhånden 100 personer pr. gang, sangeftermiddage, rejsning af majstangen og vores tilbagevendende julefest (desuden har vi i år i september måned afholdt vores 75 års fødselsdagsfest den blev holdt på Gyrstinge Skovkro og med 180 deltagere, underholdningen var lagt i hænderne Trine Gadeberg, en stor dag og med masser af humør).

 

Bestyrelsesmøder holder vi hver anden mandag i måneden, og vi udsender 4 kvartal

oversigter, som beskriver det kommende kvartals arrangementer, samt en årsoversigt

som kort beskriver det kommende års arrangementer og datoer så man har mulighed for at reservere de ting man ønsker at deltage i.

Medlemskab tegnes ved alle i bestyrelsen. Kontingentet er på kr. 100,- pr. person og opkræves inden generalforsamlingen i april måned.